0988 306 701     kristelclima@abv.bgKristel Clima


КОШНИЦА
0бр. / 0.00лв.

Услуги


 

Фирма "Кристелклима" ЕООД работи със собствени екипи от специалисти с дългогодишен опит и висока квалификация, гарантиращи висококачествен монтаж за ефективна и безпроблемна работа на системите!

 • Цени за стандартен монтаж с включен ДДС, за климатици закупени от нас

  Стенен тип климатик (7000-14000 BTU) 180 лв.
  Стенен тип климатик (16000-21000 BTU) 200 лв.
  Стенен тип климатик 24000 BTU 220 лв.
  Стенен тип климатик над 24000 BTU 250 лв.
  Мултисплит система 250 лв.
  Колонен тип климатик 250 лв.
  Канален тип климатик 250 лв.
  Касетъчен тип климатик 250 лв.
 • Цени за стандартен монтаж с включен ДДС, за климатици, които не са закупени от нас

  Стенен тип климатик (7000-14000 BTU) 200 лв.
  Стенен тип климатик (16000-21000 BTU) 220 лв.
  Стенен тип климатик 24000 BTU 240 лв.
  Стенен тип климатик над 24000 BTU 270 лв.
  Мултисплит система 270 лв.
  Колонен тип климатик 270 лв.
  Канален тип климатик 270 лв.
  Касетъчен тип климатик 270 лв.
 • Какво включва стандартен монтаж на климатик?

  • Доставка на климатикa в региона на град Варна.
  • Монтаж на вътрешното тяло.
  • Пробиване на един отвор за тръби.
  • Монтаж на един брой стойки за външното тяло.
  • Закрепяне на външното тяло.
  • До 3 (три) метра медни тръби.
  • Изолиране на тръбите с тръбна изолация.
  • Бандажиране на тръбния сноп.
  • До 4 (четири) метра захранващ кабел.
  • До 4 (четири) метра комуникационен кабел.
  • До 3 (три) метра отводнителен гофриран маркуч.
  • До 1 (един) метър PVC канал за скриване на тръбния сноп.
  • До 2 (два) метра PVC канал за скриване на захранващия кабел.
  • Свързване на вътрешното и външното тяло.
  • Вакуумиране и включване на системата.
  • Запълване на отвора с полиуретанова пяна.
  • Обучение на клиента за работа с климатика.
  • Попълване на гаранционна карта и други документи.
It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here', making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for 'lorem ipsum' will uncover many web sites still in their infancy. Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose (injected humour and the like).

При възникнала повреда или проблем нашият екип от специалисти посещава дадения обект в удобно за Вас време, като провежда диагностика и анализира каква е повредата. Цената за ремонт на климатичната техника зависи от характера на повредата и може да се определи само след диагностика на оборудването. Повредата се отстранява на място или, ако е нужно, системата се демонтира и се поправя в нашия сервиз.

Повредите на климатици в гаранция се отстраняват безплатно след представяне на нужните документи и спазване на всички гаранционни условия, упоменати в гаранционната карта на климатика!

Защо може да се нуждаете от сервиз за климатика?
 • Редовно падане на предпазителя на ел.мрежата (бушоните).
 • Захранващият кабел или щепселът загряват.
 • Има теч от вътрешното тяло на климатика.
 • Чува се нехарактерен шум от вътрешното тяло на климатика.
 • Чува се нехарактерен шум от външното тяло на климатика.
 • Мигат лампичките на вътрешното тяло по необичаен начин.
 • На дистанционното се изписва различна буква или цифра от зададените работен режим и градус.
 • На дисплея на вътрешното тяло се изписва различна буква или цифра от зададените работен режим и градус.
Цени за диагностика на климатична система
Цена на диагностиката с ДДС 40 лв.
Цената е за посещение с продължителност до 90 минути и за модели с мощност до 30 000 BTU. След приключване на диагностиката сервизният екип дава препоръка за допълнителни дейности, които могат да се извършат, за да не предизвика климатикът по-сериозен проблем.

Цената на услугата е 40 лева и е за посещение с продължителност до 90 минути и за модели с мощност до 30 000 BTU.

За гаранционни климатици услугата е безплатна!

Нужно е да представите:

 • Фактура/Касов бон за системата.
 • Гаранционна карта.

Внимание: При неспазване на условията, посочени в гаранцията, тя отпада и всички сервизни дейности и услуги се заплащат от клиента.

Заявяването на сервизен екип без неизправност в климатика не е предмет на безплатно гаранционно обслужване и клиентът трябва да заплати стойността на посещението, която е 30 лева.

making it over 2000 years old. Richard McClintock, a Latin professor at Hampden-Sydney College in Virginia, looked up one of the more obscure Latin words, consectetur, from a Lorem Ipsum passage, and going through the cites of the word in classical literature, discovered the undoubtable source. Lorem Ipsum comes from sections 1.10.32 and 1.10.33 of "de Finibus Bonorum et Malorum" (The Extremes of Good and Evil) by Cicero, written in 45 BC. This book is a treatise on the theory of ethics

В промоциите на климатици с „БЕЗПЛАТЕН МОНТАЖ“ се предвижда стандартен такъв. В случай, че възникне необходимост от допълнителни материали, труд или транспортни разходи, стойността им се калкулира по ценова листа на място.

Ако имате съмнения, че във Вашия случай монтажната услуга е по-специфична или с по-голяма сложност, то препоръчваме наш екип да направи безплатен предварителен оглед.

Средната продължителност на един стандартен монтаж е между два и четири часа и е пряко свързана със степента на неговата сложност.

Цената за транспорт след 20 км извън рамките на град Варна се калкулира на база среден разход на автомобила и актуалната за деня цена на литър гориво. Изминатият път се засича от GPS устройства, вградени във фирмените автомобили.

Ако мястото за външното тяло е недостъпно за стандартен монтаж, се договарят алпинисти, скеле или вишка по ценоразпис на доставящите услугата.

Вкопаване на тръбен път в газобетон (итонг) 20 лв./м
Вкопаване на тръбен път в тухла 25 лв. - 30 лв./м
Вкопаване на тръбен път в бетон (с изключение на панелни блокове) 35 лв. - 40 лв./м
Изрязване на гипсокартон и изолация  5 лв./м
Вкопаване на захранващ кабел в итонг или тухла 15 лв./м
Вкопаване на захранващ кабел в бетон (с изключение на панелни блокове) 20 лв./м